Privātums

PRIVĀTUMA POLITIKA

Jūsu privātums mums ir ļoti svarīgs.

Šī privātuma politika (“ Privātuma politika ”) ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam un aizsargājam personas informāciju, ko sniedzat mums, izmantojot mūsu Platformu. Izmantojot mūsu platformu, jūs piekrītat ievērot šīs Privātuma politikas noteikumus.

Šī Privātuma politika ir daļa no mūsu Noteikumiem un nosacījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu Noteikumos un nosacījumos definētie un izmantotie termini ir pieņemti šeit, ja vien šajā Privātuma politikā nav norādīts citādi. Visas atsauces uz “jūs” šajā Privātuma politikā attiecas uz Alodokter klientiem un pakalpojumu sniedzējiem (attiecīgā gadījumā).

1. JŪSU INFORMĀCIJA

Informācija, kas tiek savākta, kad izmantojat Platformu, saņemat vai sniedzat Pakalpojumus, ietver:

A. Jūsu personiskā informācija

Jūsu personīgā informācija ietver jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, dzimšanas datumu un adresi e-pasts ko sniedzat, reģistrējoties mūsu Platformā. Šī informācija ietver arī citu personu identificējošu informāciju, ko pievienojat savam kontam, piemēram, biogrāfiju.

B. Klienta personas veselības informācija

Klienta personīgā veselības informācija ietver dzimumu, zināmos veselības stāvokļus, medikamentus, alerģiju, vakcinācijas, slimības vēsturi, veselības mērķus, ierakstus veselības žurnālā, kā arī receptes, atskaites un medicīniskos failus, ko Klients laiku pa laikam augšupielādējis Platformā.

C. Uzņēmējdarbības informācija no pakalpojumu sniedzējiem

Pakalpojumu sniedzēji sniegs savu profila informāciju, kā arī veselības pakalpojumus, kas tiek piedāvāti, izmantojot Platformu. Pakalpojumu sniedzēji arī norādīs vēlamo maksājuma veidu un norēķinu adresi maksājumiem, kas saistīti ar viņu sniegtajiem pakalpojumiem. Alodokter var saglabāt kredītkartes informāciju vai informāciju par citiem maksājuma veidiem.

D. Darbības dati

Lai uzlabotu platformas lietošanas pieredzi, Alodokter izmanto cepumi , žurnāls serveris , un citi līdzīgi mehānismi, lai iespējotu noteiktas funkcijas, uzlabotu pakalpojumus, pārraudzītu pakalpojumu izmantošanu un mārketinga nolūkos Platformā un ārpus tās. Šis mehānisms tiek izmantots, lai saglabātu lietotāja preferences, uzturētu sesijas iestatījumus, palīdzētu veikt automātisku autentifikāciju bieži izmantotajiem pakalpojumiem, ja to pieprasa jūsu iestatīšana, un iespējotu citas līdzīgas funkcionālās prasības. Lai atspējotu, varat izmantot pārlūkprogrammas iestatījumus cepumi izmantojot mūsu tīmekļa pakalpojumus. Tomēr tas var izraisīt dažu Alodokter funkciju un pakalpojumu nedarbošanos pareizi. Mūsu trešo pušu partneri laika gaitā var arī automātiski saņemt un uzglabāt nepersonisku informāciju vai anonimizētus datus par jūsu tiešsaistes darbībām.

2. INFORMĀCIJAS VĀKŠANA UN IZMANTOŠANA

A. Ģenerālis

Jūsu sniegtos personu identificējošos datus Alodokter var vākt un izmantot šādiem mērķiem vai saistībā ar šādiem mērķiem:

i. ļauj jums izmantot vai piekļūt platformas interaktīvām funkcijām vai drošām zonām, kad jūs to izvēlaties;

ii. veikt attiecīgu jūsu sniegtās informācijas izmeklēšanu;

iii. izskatīt vai atrisināt jebkuru sūdzību, jautājumu vai izmeklēšanu, kas saistīta ar jums;

iv. veikt jebkādas darbības, kas saistītas ar Alodoktera iekšējās atbilstības noteikumiem, tostarp tās, kas saistītas ar Alodoktera iekšējiem noteikumiem, politikām un procedūrām;

v. pārskatīt un uzraudzīt elektroniskos sakarus un personīgos kontus;

vi. iesniegšana vai jebkāda informācija, ko pieprasa vai pieprasa valsts, regulējošās un/vai juridiskās iestādes (tostarp pieprasījumus no ārvalstu iestādēm, regulatoriem un/vai likumiem);

vii. sensitīvas personas informācijas (kas var ietvert personas veselības informāciju, kas saistīta ar medicīniskiem stāvokļiem vai demogrāfiskajiem datiem) apstrādei, lai uzraudzītu un nodrošinātu pabalstus vai citiem papildu mērķiem;\ viii. cik pamatoti nepieciešams trešās puses pakalpojumu sniegšanai vai apstiprināšanai;

ix. uzticamības pārbaudes pieprasījumi no regulatoriem, darījumu partneriem ( darījuma partneris ), Alodokter klientiem un finanšu iestādēm;

x. ārkārtas kontaktinformācija;

xi. jebkuram citam mērķim, ko pieprasa vai atļauj likums.

Mēs arī apstrādāsim noteiktu informāciju, kā aprakstīts tālāk.

B. Klienta personas veselības informācija

Klienta personas veselības informācija, kas tiek sniegta, izmantojot Platformu un/vai izmantojot Pakalpojumu un kas netiek publiski izpausta, netiks kopīgota, izpausta vai parādīta nevienam citam, izņemot pašu Klientu un attiecīgo Pakalpojuma sniedzēju, ar kuru kopā Klients izvēlas konsultēties, kuru pakalpojumu sniedzēji izmantos, lai sniegtu jums pakalpojumus. Jūsu pakalpojumu sniedzējam būs piekļuve jūsu personas veselības informācijai. Jūsu pakalpojumu sniedzējam ir atļauts atjaunināt jūsu personīgo informāciju par veselību, pievienojot pārskatīšanas piezīmes, veselības mērķus, uzraugot attiecīgas atsauksmes kā daļu no jūsu pieprasītā pakalpojuma.

Pakalpojuma sniedzējs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem var izbeigt jebkuru Pakalpojumu, kas sniegts jebkuram Klientam, un šādā gadījumā Pakalpojuma sniedzējam pēc izbeigšanas vairs nebūs piekļuves attiecīgajai Klienta personas veselības informācijai.

Klientiem ir atļauts dalīties ar savu personas veselības informāciju ar citām pusēm, uzņemoties risku. Alodokter nav atbildīgs par citu pušu, kuras redzēs un izmantos Klienta atklāto informāciju, atbilstību privātuma politikai.

C. Maksājuma informācija

Mūsu trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēji varēs piekļūt jūsu maksājuma veidam un norēķinu adreses informācijai, kad veiksiet vai saņemsiet maksājumus (attiecīgi) par mūsu abonēšanas plāniem. Šīm trešajām pusēm ir saistošas ​​biznesa līgumsaistības attiecībā uz drošību un konfidencialitāti. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem privātuma vai drošības pārkāpumiem, kas izriet no trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vai ir saistīti ar tiem. Alodokter var saglabāt jūsu kredītkartes informāciju vai citus tiešsaistes maksājumu veidus, kurus varat izmantot.

D. Kontaktinformācija

Platforma laiku pa laikam nosūtīs jums paziņojumus (e-pastu un citus paziņojumus) atbilstoši jūsu paziņojumu iestatījumiem. Reģistrācijas laikā jums būs jāapstiprina sava e-pasta adrese. Jūsu kontaktinformācija var tikt izmantota arī klientu atbalsta pakalpojumiem. Turklāt mēs varam izmantot jūsu kontaktinformāciju, lai sniegtu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Ja jebkurā laikā nolemjat nesaņemt no mums informāciju vai apstiprinājumu, lūdzu, izpildiet jebkurā saziņā sniegtos norādījumus par abonēšanas atteikšanos.

E. Anonimizēti dati

Alodokter var analizēt anonimizētu informāciju, kas savākta, izmantojot Platformu, lai novērtētu tendences un lietošanas intereses, profilēšanu ( profilēšana ), mārketinga, nodrošināšanas modeļus un lai novērtētu Pakalpojumu un cita satura efektivitāti. Šāda anonimizēta un apkopota informācija netiek uzskatīta par personas informāciju.

Saskaņā ar Indonēzijas datu aizsardzības likumiem mums ir jānodrošina, lai jūsu personas informācija būtu precīza un atjaunināta. Tādēļ, lūdzu, ziņojiet mums uz [email protected], ja informācijā ir kādas izmaiņas.

3. INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

Uzņēmuma Alodokter glabātā personas informācija tiks apstrādāta saskaņā ar Indonēzijas piemērojamo tiesību aktu noteikumiem.

Saskaņā ar Indonēzijas privātuma likumiem mēs varam kopīgot jūsu personas informāciju ar trešajām pusēm, ja:

i. mums ir juridisks, regulējošs vai profesionāls pienākums ievērot juridiskās, procesuālās un atbilstības procedūras, tostarp; lai novērstu vai apturētu nelikumīgas, neētiskas vai juridiski sodāmas darbības; lai aizsargātu jūsu, mūsu un citu personu tiesības un drošību; ievērot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus; lai īstenotu vai izpildītu mūsu Noteikumus un nosacījumus; vai lai aizsargātu Alodokter vai citu pušu tiesības un intereses, īpašumu vai drošību;

ii. visi Alodokter aktīvi vai lielākā daļa no tiem tiek apvienoti ar trešo personu vai to iegādājas, vai arī mēs attīstām vai reorganizējam savu uzņēmējdarbību, kur jūsu personiskā informācija var būt daļa no nodotajiem vai apvienotajiem aktīviem vai mums var būt nepieciešams nodot jūsu informāciju jaunai personai vai trešā puse, kas veiks mūsu uzņēmējdarbību;

iii. noteiktos apstākļos var būt svarīga informācijas izpaušana jūsu darba devējam vai uzņēmējdarbības vietai, jūsu profesionālajiem padomdevējiem un tiem, ar kuriem mums ir kopīgi veicināšanas līgumi (piemēram, līdzsponsorēti pasākumi);

iv. mēs sniedzam anonīmu statistikas informāciju par mūsu Platformas lietotājiem un saistīto lietošanas informāciju cienījamām trešajām pusēm, tostarp analītikas nodrošinātājiem un meklētājprogrammām;

v. mēs izmantojam aģentus, darbuzņēmējus vai trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai sniegtu pakalpojumus, kas ietver datu apstrādi, piemēram, arhivēšanu, auditu, atsauču pārbaudes pakalpojumus, profesionālas konsultācijas (tostarp juridiskās, grāmatvedības, finanšu un biznesa konsultācijas), pasta pakalpojumus ( pasta nams ), piegāde, tehnoloģijas, tīmekļa vietnes, izpēte, banku darbība, maksājumi, saziņa ar klientiem, datu apstrāde, apdrošināšana, kriminālistika, tiesvedības atbalsts, mārketings un drošība; un

vi. šīm pusēm ir pienākums ievērot konfidencialitāti pret Alodokter, kas ir piekritusi saglabāt informāciju konfidenciāli.

Dažas trešās puses, kas no mums saņem personas informāciju, var atrasties ārpus jūsu valsts vai valsts, kurā dati tika nosūtīti (kopā " mītnes valsts jurisdikcija ”), tostarp valstis, kurās atrodas Alodokter. Lai gan trešajām pusēm bieži ir privātuma un konfidencialitātes pienākumi, jūs piekrītat, ka, ja to atļauj likums, šie pienākumi var atšķirties no vietējās jurisdikcijas privātuma tiesību aktiem un nav tik stingri kā. Šādos gadījumos mēs neesam atbildīgi par likumu izpildi mītnes valsts jurisdikcijā, un jūs nevarat meklēt atlīdzību saskaņā ar šiem likumiem.

4. INFORMĀCIJAS GLABĀŠANA

Saņemot pieprasījumu deaktivizēt jūsu kontu, Alodokter deaktivizēs jūsu kontu un arhivēs jūsu personisko informāciju. Arhivētā informācija tiks glabāta 5 gadus (vai ilgāk, ja to pieprasa likums), lai izpildītu juridiskās saistības. Pakalpojumu sniedzēji saglabās visu informāciju, kuru jūs atļaujat kopīgot ar pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot mūsu platformu, līdz beigsies viņu līgums ar mums. Personu neidentificējošu informāciju analīzei var glabāt neierobežotu laiku.

5. PIEGĀDES UN UZGLABĀŠANAS DROŠĪBA

Visi dati tiek glabāti tikai mūsu serveros uz ļoti drošas platformas. Mēs veicam visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu personas informācijas drošu piegādi pirms tās pārsūtīšanas internetā no jūsu datora vai personīgās ierīces uz mūsu serveriem un lai nodrošinātu mūsu sistēmās glabātās personas informācijas drošību. Tomēr jums jāapzinās, ka informācijas nosūtīšana internetā vienmēr pastāv, jo nav nekādas garantijas, ka datu pārraide ir 100% droša un bez riska no citām pusēm, kuras atrod veidus, kā traucēt mūsu drošības sistēmas. Tā rezultātā, lai gan mēs cenšamies aizsargāt jūsu personisko informāciju, mēs nevaram garantēt vai nodrošināt jebkuras personas informācijas drošību un privātumu, ko jūs mums iesniedzat, un jūs to iesniedzat uz savu risku.

6. IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ VECUMA

Piekļūstot Platformai un/vai izmantojot Pakalpojumu, jūs apliecināt un garantējat, ka esat fiziska persona, kurai saskaņā ar Indonēzijas Republikas tiesību aktiem, šajos Noteikumos un nosacījumos ir juridiskas tiesības slēgt saistošu līgumu, un ka esat vismaz 21 gadu vecs vai precējies un nav aizbildnībā. Ja esat jaunāks par 21 gadu un neesat precējies, jums jāsaņem atļauja no sava vecāka vai likumīgā aizbildņa. Ja vien jūs nenorādījāt citādi, piekļūstot Platformai un/vai izmantojot Pakalpojumu, mēs pieņemam, ka saskaņā ar Indonēzijas tiesību aktiem jums ir likumīgas tiesības noslēgt šos Noteikumus un nosacījumus.

Vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem un Pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts sniegt un uzglabāt personisku informāciju par citām personām, tostarp bērniem un nepilngadīgajiem. Jebkurš lietotājs, kurš sniedz, uzglabā vai pārsūta informāciju bērna/aizbildnībā esošās personas vārdā, ir pilnībā atbildīgs par šādas informācijas sniegšanu, izmantošanu un pārsūtīšanu.

7. SAITES UZ TREŠO PUŠU TĪMEKĻA LAPĀM

Platformā ir saites uz citām tīmekļa vietnēm, ko pārvalda trešās puses, tostarp, bet ne tikai, trešo pušu vietnes, kurās var tikt attēlota Alodokter preču zīme. Mēs nekontrolējam trešo pušu tīmekļa vietnes. Šīs citas vietnes var ievietot cepumi pašiem vai citiem jūsu datorā esošajiem failiem, ievāc jūsu personu identificējošos datus vai informāciju. Citas vietnes atbilst dažādiem noteikumiem par personu identificējošas informācijas izmantošanu vai izpaušanu, ko jūs tām iesniedzat. Mēs iesakām izlasīt citu apmeklēto vietņu privātuma politikas vai paziņojumus.

8. IZMAIŅAS ŠAJĀ PRIVATUMA POLITIKĀ

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī Privātuma politika laiku pa laikam var tikt mainīta. Visas izmaiņas šajā Privātuma politikā tiks publicētas Platformā. Jūsu turpmākā Platformas izmantošana nozīmēs jūsu piekrišanu un piekrišanu šīm izmaiņām.

9. SAZINIETIES AR MUMS

Indonēzijas privātuma likums dod personām tiesības piekļūt savai personiskajai informācijai, to mainīt un dzēst. Ja vēlaties mainīt vai dzēst mūsu rīcībā esošo informāciju par jums, lūdzu, sazinieties ar mums zemāk.

Mēs jūs informēsim rakstiski, ja mūsu elektroniskajās sistēmās neizdosies aizsargāt jūsu personiskās informācijas konfidencialitāti, kā to prasa piemērojamie tiesību akti.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, rakstiet mums uz [email protected].

PRIVĀTUMA POLITIKA

Jūsu privātums mums ir ļoti svarīgs.

Šī privātuma politika (“ Privātuma politika ”) ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam un aizsargājam personas informāciju, ko sniedzat mums, izmantojot mūsu platformas. Izmantojot mūsu platformas, jūs piekrītat ievērot šīs Privātuma politikas noteikumus.

Šī Privātuma politika ir daļa no mūsu Noteikumiem un nosacījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu Noteikumos un nosacījumos izmantotie definētie termini ir pieņemti šeit, ja vien šajā Privātuma politikā nav noteikts citādi. Visas atsauces uz “jūs” vai “jūsu” šajā privātuma politikā attiecas uz Alodokter klientiem un pakalpojumu sniedzējiem (atbilstoši iespējai).

1. JŪSU INFORMĀCIJA

Informācija, kas tiek apkopota, kad izmantojat Platformas, saņemat vai sniedzat Pakalpojumus, ietver:

A. Jūsu personiskā informācija

Jūsu personīgā informācija ietver jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, dzimšanas datumu un e-pasta adresi, ko norādījāt, reģistrējoties mūsu Platformās. Tas ietver arī citu personu identificējošu informāciju, ko varat izvēlēties pievienot savam kontam, piemēram, biogrāfija.

B. Informācija par klientu personīgo veselību

Klientu personīgā veselības informācija ietver dzimumu, zināmos veselības stāvokļus, medikamentus, alerģiju, vakcinācijas, slimības vēsturi, veselības mērķus, veselības žurnāla ierakstus, kā arī medicīniskās receptes, pārskatus un failus, ko Klienti laiku pa laikam augšupielādē Platformās.

C. Pakalpojumu sniedzēju biznesa informācija

Pakalpojumu sniedzēji sniegs savu profila informāciju, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus, ko tie piedāvā, izmantojot Platformas. Pakalpojumu sniedzēji arī norādīs vēlamo maksājuma veidu un norēķinu adresi maksājumiem saistībā ar viņu sniegtajiem pakalpojumiem. Alodokter var saglabāt kredītkartes informāciju vai jebkura cita maksājuma veida informāciju.

D. Operāciju dati

Lai uzlabotu jūsu Platformu lietošanas pieredzi, Alodokter izmanto sīkfailus, servera žurnālus un citus līdzīgus mehānismus, lai iespējotu noteiktu funkcionalitāti, uzlabotu pakalpojumus, uzraudzītu pakalpojumu izmantošanu un mārketinga nolūkos Platformās un ārpus tām. Šie mehānismi tiek izmantoti, lai saglabātu lietotāja preferences, saglabātu sesijas iestatījumus, palīdzētu automātiski autentificēt bieži izmantotos pakalpojumus, ja to pieprasa jūsu iestatījumi, un iespējotu citas līdzīgas funkcionālās prasības. Jūs varat izmantot pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atspējotu sīkfailus, kad izmantojat mūsu tīmekļa pakalpojumus, taču tas var izraisīt dažu Alodokter funkciju un pakalpojumu nedarbošanu. Mūsu trešo pušu partneri arī var automātiski saņemt un reģistrēt šādu nepersonisku informāciju vai anonimizētus datus par jūsu tiešsaistes darbībām laika gaitā.

2. INFORMĀCIJAS VĀKŠANA UN IZMANTOŠANA

A. Ģenerālis

Alodokter var vākt un izmantot jūsu sniegtos personu identificējošos datus šādiem vai saistītiem mērķiem:

i. ļaujot jums izmantot vai piekļūt mūsu Platformu interaktīvām funkcijām vai drošām zonām, kad jūs to izvēlaties;

ii. veikt attiecīgu izmeklēšanu par jūsu sniegto informāciju;

iii. jebkuru sūdzību, izmeklēšanu vai izmeklēšanu, kurās esat iesaistīts, pārvaldīšana vai risināšana;

iv. veicot jebkādas darbības, kas saistītas ar Alodokter iekšējās atbilstības prasībām, tostarp saistībā ar Alodokter iekšējiem noteikumiem, politikām un procedūrām;

v. e-komunikāciju un personīgo kontu pārskatīšana un uzraudzība;

vi. jebkāda veida dokumentācija vai informācija, kas ir pieprasīta vai pieprasīta jebkurai valsts, regulējošai un/vai likumā noteiktai iestādei (tostarp ārzemju valsts, regulējošo un/vai likuma iestāžu pieprasījumus);

vii. sensitīvas personas informācijas (kas var ietvert personas veselības informāciju par medicīniskajiem stāvokļiem vai demogrāfiskajiem datiem) apstrāde uzraudzības nolūkos un pabalstu administrēšanas vai citiem palīgnolūkos;

viii.cik pamatoti nepieciešams trešās puses pakalpojumu sniegšanai vai saņemšanai;

ix. uzticamības pārbaudes pieprasījumi no regulatoriem, darījumu partneriem, Alodokter klientiem un finanšu iestādēm;

x. ārkārtas kontaktinformācija;

xi. jebkuram citam mērķim, ko pieprasa vai atļauj likums.

Mēs arī izskatīsim noteiktu informāciju, kā aprakstīts tālāk.

B. Informācija par klientu personīgo veselību

Klienta personiskā informācija par veselību, kas sniegta, izmantojot Platformas un/vai izmantojot Pakalpojumus un kuru Klients nav padarījis publiski pieejamu, netiks kopīgota, izpausta vai parādīta nevienam citam, izņemot pašu Klientu un attiecīgos pakalpojumu sniedzējus, kurus viņi izvēlas. konsultēties, ko Pakalpojumu sniedzēji izmantos, lai sniegtu jums Pakalpojumus. Jūsu pakalpojumu sniedzējiem būs piekļuve jūsu personas veselības informācijai. Jūsu pakalpojumu sniedzējiem būs atļauts atjaunināt jūsu personīgo informāciju par veselību, pievienojot pārskatīšanas piezīmes, veselības mērķus un uzraugot atsauksmes, kas ir būtiskas saistībā ar jūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Pakalpojumu sniedzēji pēc saviem ieskatiem var jebkurā laikā pārtraukt jebkuram Klientam sniegto Pakalpojumu sniegšanu, un šādā gadījumā pēc izbeigšanas tiem vairs nebūs piekļuves attiecīgajai Klienta personas veselības informācijai.

Klientiem ir atļauts pēc saviem ieskatiem kopīgot savu personīgo informāciju par veselību ar citiem. Alodokter nav atbildīgs par to personu privātuma politikas atbilstību, kuras skatīs un izmantos informāciju, kuru Klienti izvēlas atklāt citiem.

C. Maksājuma informācija

Mūsu trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būs piekļuve jūsu maksājuma veidam un norēķinu adreses informācijai, kad veiksit vai saņemsiet maksājumus (attiecīgi) par mūsu abonēšanas plāniem. Viņiem ir saistošas ​​uzņēmējdarbības līguma saistības attiecībā uz drošību un konfidencialitāti. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem privātuma vai drošības pārkāpumiem, kas izriet no trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vai ir saistīti ar tiem. Alodokter var saglabāt kredītkartes informāciju vai jebkuru citu tiešsaistes maksājuma veidu informāciju, kuru varat izvēlēties izmantot.

D. Kontaktinformācija

Platformas laiku pa laikam nosūtīs jums paziņojumus (e-pastu un citus paziņojumus) atbilstoši jūsu paziņojumu iestatījumiem. Reģistrācijas laikā jums būs jāapstiprina sava e-pasta adrese. Jūsu kontaktinformācija var tikt izmantota arī klientu atbalsta pakalpojumiem. Turklāt mēs varam izmantot jūsu kontaktinformāciju, lai sniegtu jums informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Ja jebkurā laikā nolemjat, ka vairs nevēlaties saņemt no mums šādu informāciju vai paziņojumus, lūdzu, izpildiet jebkurā no saziņā sniegtos norādījumus par abonēšanas atteikšanos.

E. Anonimizēti dati

Alodokter var analizēt anonimizētu un apkopotu informāciju, kas savākta, izmantojot Platformas, lai novērtētu lietošanas tendences un intereses, profilēšanu, mārketingu, prasību modeļus un novērtētu Pakalpojumu un cita satura efektivitāti. Šāda anonimizēta un apkopota informācija netiek uzskatīta par personas informāciju.

Saskaņā ar piemērojamajiem Indonēzijas datu aizsardzības tiesību aktiem mums ir pienākums nodrošināt, lai jūsu personas informācija būtu precīza un atjaunināta. Tādēļ, lūdzu, informējiet mūs par jebkādām izmaiņām jūsu informācijā uz [email protected].

3. INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

Uzņēmuma Alodokter rīcībā esošā personas informācija tiks apstrādāta saskaņā ar Indonēzijas spēkā esošajām likumā noteiktajām prasībām.

Ievērojot Indonēzijas privātuma likumus, mēs varam apmainīties ar jūsu personas informāciju ar trešajām pusēm, ja:

i. mums ir juridisks, regulējošs vai profesionāls pienākums ievērot tiesībaizsardzības un juridiskos procesus, kā arī atbilstības procedūras, tostarp; lai novērstu vai apturētu jebkādas nelikumīgas, neētiskas vai juridiski apsūdzamas darbības; lai aizsargātu jūsu, mūsu vai citu tiesības un drošību; ievērot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības; lai īstenotu vai piemērotu mūsu noteikumus un nosacījumus; vai lai aizsargātu Alodoktera vai citu personu tiesības un intereses, īpašumu vai drošību;

ii. visi vai būtībā visi Alodokter aktīvi tiek apvienoti ar trešo personu vai to iegādājas, vai arī mēs paplašinām vai pārkārtojam savu uzņēmējdarbību, tādā gadījumā jūsu personiskā informācija var būt daļa no nodotajiem vai apvienotajiem aktīviem, vai arī mums var būt nepieciešams nodot jūsu informāciju jauniem uzņēmumiem vai trešajām personām, ar kuru starpniecību tiks veikta mūsu darbība;

iii. konkrētajos apstākļos ir svarīgi izpaust informāciju jūsu darba devējam vai uzņēmējdarbības vietai, jūsu profesionālajiem konsultantiem un pusēm, ar kurām mums ir kopīgas reklāmas vienošanās (piemēram, kopīgi sponsorēti pasākumi);

iv. mēs sniedzam anonīmu statistikas informāciju par mūsu Platformu lietotājiem un saistīto lietošanas informāciju cienījamām trešajām pusēm, tostarp analītikas un meklētājprogrammu nodrošinātājiem;

v. mēs izmantojam aģentu, darbuzņēmēju vai trešās puses pakalpojumu sniedzēju, lai sniegtu pakalpojumus, kas ietver datu apstrādi, piemēram, arhivēšanu, auditu, atsauču pārbaudi, profesionālu konsultāciju (tostarp juridiskas, grāmatvedības, finanšu un biznesa konsultācijas), pasta pakalpojumus, piegādi, tehnoloģijas, tīmekļa vietne, izpēte, banku, maksājumu, klientu saziņa, datu apstrāde, apdrošināšana, kriminālistika, tiesvedības atbalsts, mārketinga un drošības pakalpojumi; un

vi. šādām pusēm ir pienākums ievērot konfidencialitāti pret Alodokter, kas ir apņēmies nodrošināt šādas informācijas konfidencialitāti.

Dažas trešās puses, ar kurām mēs kopīgojam personas informāciju, var atrasties ārpus jūsu valsts vai valsts, no kuras dati tika sniegti (kopā " izcelsmes jurisdikcija ”), tostarp valstīs, kurās darbojas Alodokter. Lai gan uz šādām trešajām pusēm bieži attiecas privātuma un konfidencialitātes pienākumi, jūs piekrītat, ka, ja tas ir likumīgs, šādas saistības var atšķirties no izcelsmes jurisdikcijas privātuma likumu prasībām un būt mazāk stingras par tām. Šādos gadījumos mēs neesam atbildīgi par izcelsmes jurisdikcijas likumu piemērošanu, un jūs, iespējams, nevarēsit meklēt kompensāciju saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

4. INFORMĀCIJAS SAGLABĀŠANA

Saņemot pieprasījumu deaktivizēt jūsu kontu, Alodokter deaktivizēs jūsu kontu un arhivēs jūsu personisko informāciju. Arhivētā informācija tiks glabāta 5 gadus (vai ilgāk, ja tas tiek prasīts likumā), lai varētu izpildīt juridiskās saistības. Jebkuru informāciju, kuru esat pilnvarojis kopīgot ar pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot mūsu platformas, šie pakalpojumu sniedzēji turpinās saglabāt, līdz tiks pārtraukti viņu līgumi ar mums. Personu neidentificējošu informāciju var glabāt neierobežotu laiku analīzes vajadzībām.

5. PĀRRAIDĪŠANAS UN GLABĀŠANAS DROŠĪBA

Visi dati tiek glabāti tikai mūsu serveros uz ļoti drošas platformas. Mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personiskās informācijas drošu pārsūtīšanu, pirms tā tiek pārsūtīta internetā no jūsu personālā datora vai ierīcēm uz mūsu serveriem, un lai nodrošinātu mūsu sistēmās glabātās personas informācijas drošību. Tomēr jums jāapzinās iespējamais risks, kas saistīts ar informācijas pārsūtīšanu internetā, jo nevar garantēt, ka datu pārraide ir 100% droša, un risku, ka citi var atrast veidu, kā brīdināt mūsu drošības sistēmas. Tā rezultātā, lai gan mēs cenšamies aizsargāt jūsu personisko informāciju, mēs nevaram nodrošināt vai garantēt personas informācijas drošību un konfidencialitāti, ko jūs mums pārsūtāt, un jūs to darāt uz savu risku.

6. IEROBEŽOJUMI UZ VECUMU

Piekļūstot Platformām un/vai izmantojot Pakalpojumus, jūs apliecināt un garantējat, ka esat fiziska persona, kas ir juridiski spējīga noslēgt saistošu līgumu saskaņā ar Indonēzijas Republikas tiesību aktiem, jo ​​īpaši šiem Noteikumiem un nosacījumiem, un ka esat vismaz 21 gadu vecs vai precējies un nav aizbildnībā. Ja esat jaunāks par 21 gadu un neesat precējies, jums ir jāsaņem piekrišana no vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem. Ja vien nenorādīsiet citādi, piekļūstot Platformām un/vai izmantojot Pakalpojumus, mēs pieņemam, ka saskaņā ar Indonēzijas tiesību aktiem esat juridiski spējīgs ievērot Noteikumus un nosacījumus.

Vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem un pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts sniegt un uzglabāt personisku informāciju par citiem, tostarp nepilngadīgajiem un bērniem. Jebkurš lietotājs, kas sniedz, glabā vai iesniedz informāciju bērna/aizbildnības personas vārdā, uzņemas pilnu atbildību par šādas informācijas iesniegšanu, izmantošanu un pārsūtīšanu.

7. SAITES UZ TREŠO PUŠU TĪMEKĻA LAPĀM

Platformās ir saites uz citām vietnēm, ko pārvalda trešās puses, tostarp, bet ne tikai, trešo pušu vietnes, kurās var tikt attēlotas Alodokter preču zīmes. Mēs nekontrolējam trešo pušu tīmekļa vietnes. Šīs citas vietnes var ievietot jūsu datorā savus sīkfailus vai citus failus, vākt datus vai pieprasīt no jums personu identificējošu informāciju. Citās vietnēs tiek ievēroti atšķirīgi noteikumi attiecībā uz jūsu iesniegtās personu identificējošās informācijas izmantošanu vai izpaušanu. Mēs iesakām izlasīt citu jūsu apmeklēto vietņu konfidencialitātes politikas vai paziņojumus.

8. IZMAIŅAS ŠAJĀ PRIVATUMA POLITIKĀ

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī Privātuma politika laiku pa laikam var tikt mainīta. Visas šīs Privātuma politikas izmaiņas tiks publicētas Platformās. Platformu turpmāka izmantošana nozīmēs jūsu piekrišanu un pieņemšanu jebkurām šādām izmaiņām.

9. SAZINIETIES AR MUMS

Indonēzijas privātuma likumi dod personām tiesības piekļūt savai personas informācijai, to grozīt un dzēst. Ja vēlaties mainīt vai dzēst mūsu rīcībā esošo informāciju par jums, lūdzu, sazinieties ar mums, kā norādīts tālāk.

Mēs informēsim jūs rakstiski, ja mūsu elektroniskajā sistēmā netiks nodrošināta jūsu personiskās informācijas konfidencialitāte, kā to prasa piemērojamie tiesību akti.

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par šo Privātuma politiku, lūdzu, rakstiet mums uz [email protected].